Együtt a Zselicben a humán szolgáltatások fejlesztéséért

Projektazonosító: EFOP-1.5.3-16-2017-00081

A megvalósítás időszaka: 2018.03.01. – 2020.02.29.

Projekt összköltség: 249 442 300 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Érintett lakosság: 4198 fő

A támogatás forrása az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetés.

A projekt 5 önkormányzat és egy szociális szövetkezet konzorciumi együttműködésével valósul meg.

A konzorcium tagjai:

 •     Kadarkút Város Önkormányzata – konzorciumvezető
 •     Csököly Község Önkormányzata
 •     Rinyakovácsi Község Önkormányzata
 •     Szilvásszentmárton Község Önkormányzata
 •     Zselickislak Község Önkormányzata
 •     SZOLTIVA Tanácsadó Szociális Szövetkezet

Az EFOP-1.5.3-16 projekt átfogó célja a térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása.

A konzorciumi együttműködés keretében vállaljuk, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulunk:

 • a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatásokban,
 • a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával,
 • a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához,
 • a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerő-piaci helyzetük erősítéséhez,
 • az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez.

A program elsősorban a hátrányos helyzetű lakosság problémáinak megoldását, felzárkóztatását, életminőségének javítását célozza meg. Kiemelt figyelmet kap a következő két évben az egészségmegóvás, a prevenciós programok szervezése, a fiatalok közösséggé kovácsolása és a lakosság munkaerő-piaci alkalmasságának megteremtése. Mindezt hozzáértő, képzett mentorok bevonásával kívánjuk elérni.

A program azokat a lakosokat szólítja meg, akik leginkább rászorulnak az ismeretszerzésre és a segítő kézre. Törekvésünk, hogy hátrányos helyzetű aktív lakosság alkalmassá váljon a munkaerő-piacon való megjelenésre. A fiatalokat a helyben maradásra és tervezésre ösztönözzük, az idősekben megerősítjük, hogy hasznos tagjai a közösségnek.
Rendezvények sora követi majd egymást a következő két évben, a kisközösségek szerveződését szolgálják a klubok: az álláskeresőknek, a hagyományőrzőknek, az életmódváltóknak, a fiataloknak, és támogatjuk a lakosság sportolási igényeit. Ez utóbbi témában a fiatalok körében népszerű, évtizedes múlttal rendelkező szkander csoport is új lehetőségekre számíthat.

Az „Együtt a Zselicben a humán szolgáltatások fejlesztéséért” című, EFOP- 1.5.3-16-2017-00081 azonosító számú projekt az Európai Unió és a magyar költségvetés 249 442 300 Ft-os támogatásával valósul meg.