Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére

Projektazonosító EFOP-3.9.2-16-2017-00043.
Megvalósítás időszaka: 2018.02.01. – 2020.01.31.
Projekt összköltség: 247 911 567 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %

A programban érintett lakosság: 4198 fő

A projekt 5 önkormányzat és egy szociális szövetkezet konzorciumi együttműködésével valósul meg.

A konzorcium tagjai:

 •     Kadarkút Város Önkormányzata – konzorciumvezető
 •     Csököly Község Önkormányzata
 •     Rinyakovácsi Község  Önkormányzata
 •     Szilvásszentmárton Község Önkormányzata
 •     Zselickislak Községi Önkormányzat
 •     SZOLTIVA Tanácsadó Szociális Szövetkezet

Célok:

 •     a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára képzési,  továbbképzési lehetőségek biztosítása
 •     a közszolgáltatások minőségi javítása
 •     a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése
 •     tudásszerzés lehetősége helyben a szakemberek és a lakosság számára
 •     a településméretből adódó társadalmi hátrányok csökkentése
 •     hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése

Eszközök:

 •     szakemberek számára: képzések, szakmai napok, esetmegbeszélések, workshopok
 •     lakosság számára: szabadidős gyerektér kialakítása a hétvégi és szünidei tematikus programok hasznos eltöltésére, klubfoglalkozások (pénzügyi ismeretek, öko klub) , táborok, nyelvi képzések, sport-, egészség – és családi rendezvények, tehetséggondozási program, ösztöndíj lehetősége

Célértékek:

 •     Támogatott programokban részt vevő tanulók: 600 fő
 •     Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak): 400 fő
 •     Továbbképzési programokban résztvevő, humán közszolgáltatásokban dolgozók:  120 fő
 •     A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal elvégző humán közszolgáltatásban dolgozók: 100 fő
 •     A program elhagyásának időpontjában képesítést szerzők: 500 fő.