Éves terv

Éves Szakmai Terv

„Jó kis hely” Szolgáltatóház

Rinyakovácsi

2021

Helyzetelemzés:

Projektünk, az EFOP-1.4.3-16-2017-00052 2018. február 26-óta működik. Ez idő alatt sok programot, rendezvényt szerveztünk és valósítottunk meg, valamint számtalan foglalkozást biztosítottunk a falu gyerekeinek és szüleiknek.

Az elmúlt évben sajnos a pandémia miatt akadályokba ütköztünk, a mi működésünket is nagyon megnehezítette a járványhelyzet több hulláma. Többször be kellett zárnunk, korlátozásokat, járványügyi szabályokat kellett követnünk, néha csak online kapcsolattartás kialakításával tudtunk kontaktusba kerülni a kliensekkel.

A fentiektől függetlenül 2021 kezdetére már számos eredményt mondhatunk magunkénak, a hozzánk csatlakozóknak sok mindenben tudunk segíteni, alakítani tudtuk személyiségüket, szokásaikat.

Jelentős változást hoztunk a falu életében, többek között:

 • Mindenki megtalálta a neki megfelelő programot, tevékenységet, amiben aktívan részt vehet.
 • A gyerekeknek nem az utcán töltik a szabadidejüket. Bejönnek hozzánk, mindenki talál magának barátot, akivel beszélhet, játszhat, valamint hasznos programokon vehet részt. Régen nyári szünetben is az utcát járták és jobb elfoglaltság hiányában többször rongáltak.
 • A szülők egymáshoz való viszonya megváltozott. A foglalkozásra járó szülők, elsősorban édesanyák, már rendszeresen beszélgetnek egymással.
 • A gyerekeknek van hova menniük, nem kell az utcán eltölteni gyermekkoruk nagy részét. A szülők is biztonságban tudják a gyermeküket.
 • A felnőtteknek is szükségük van a közös programokra, mert számukra ez jelenti az egyetlen kikapcsolódási lehetőséget, társas kapcsolataik alakítását.
 • A Jó Kis Hely legfontosabb feladata a közösségépítés, az integráció elősegítése, a Szolgáltatóház mostanra beépült a falu életébe
 • Jól működő kapcsolatot alakítottunk ki az Önkormányzattal, közös rendezvényekkel színesítettük a község életét.

Főbb eredményeink az eltelt időszakban:

 • A projektben résztvevők száma magas
 • A gyerekek viselkedése, magatartása jelentősen javult
 • Szívesen jönnek a házba, örömmel vesznek részt a foglalkozásokon
 • A szülők sikeres bevonása a programokba, rendezvényekbe
 • Másfél év leforgása alatt több szabályt sikerült elsajátítaniuk, melyek betartása már nem igényel tőlük különösebb odafigyelést, mert természetessé vált számukra
 • Az ünnepi alkalmakra rendszeresen műsorral készülünk
 • Tagjaink szokásrendszerét pozitív irányba változott, szabálytudatuk nőtt, fegyelmezettebben viselkednek
 • Sikeresen befolyásoltuk a résztvevők látásmódját, magatartását, értékrendjét

A program egyik legfontosabb eleme a humán tényező. Mi magunk, ott dolgozó munkatársak és a programban részt vevő személyek tesszük a „Jó kis helyeket” különbözővé, azáltal, hogy az ember egyedi, emellett tudja alakítani környezetét, a környezetében részt vevő emberek látásmódját, magatartását, értékrendjét. Ez nekünk eddig sikerült egy bizonyos szintig, remélhetőleg a még visszalévő egy évben ezt még tudjuk majd magasabb szintre emelni.

 1. Együttműködő partnereink 2020-ban:
 • Biztos Kezdet Gyerekház Csököly
 • Csökölyi Óvoda
 • Csökölyi Általános Iskola
 • Szennai Fekete László Általános Iskola Kaposfői Tagintézménye
 • Hunyadi János Általános Iskola, Kaposmérő
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 • Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
 • Csököly Község Önkormányzata, mint a Csökölyi Védőnői hálózat működtetője
 • Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Kadarkút
 • Művelődési Ház Kadarkút
 • Megvalósult programok, foglalkozások

Nagyobb rendezvényeink:

 • 2020.01.16 – Bábszínház
 • 2020.01.30 – Műhelymunka a környék Jó Kis Hely Szolgáltatóházainak Rinyakovácsiban
 • 2020.02.26 – Farsang
 • 2020.02.25 – Maszkázás
 • 2020.03.09 – Jó Kis Hely Workshop Kaposváron
 • 2020.03.14 – Március 15. megünneplése, koszorúzás.
 • 2020.06.16. – Szülői klub – újranyitás megbeszélése
 • 2020.07.13-17. – Napközis tábor Kaposváron
 • 2020.07.20. – Kreatív műhely Ecseny
 • 2020.07.25. – Kirándulás Desedára
 • 2020.08.08. – Kirándulás Balatonboglárra
 • 2020.08.22-26 – Erdei tábor
 • 2020.10.07. – Online Workshop
 • 2020.12.22. – Karácsonyi ajándékozás

Rendszeres foglalkozásaink:

 • Kézműves foglalkozás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Kirándulás, túra és sportfoglalkozás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Játékfoglalkozás – havi rendszerességgel
 • Fejlesztőfoglalkozás – hetente kétszer
 • Mozgásfejlesztés – hetente egy óra – gyógytornász tartja
 • Beszédfejlesztés – hetente kétszer, logopédus jár hozzánk
 • Színházlátogatás – Bábszínház bérletet vásároltunk
 • Baba-mama klub – a kisgyereknek és szüleiknek havi, kéthavi rendszerességgel
 • Mondókázó – a kisgyereknek és szüleiknek havi, kéthavi rendszerességgel
 • Háztartási ismeretek foglalkozás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Szülői klub – negyedévente
 • Adatok

A 2020-as év végén tagjaink száma 61, ebből

 • 0-3 éves:                     6 fő
 • óvodás:                       10 fő
 • általános iskolás         19 fő
 • középiskolás:              4 fő
 • nem jár iskolába:        6 fő
 • szülők száma:             16 fő

Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben 28 fő részesül, ez a gyereklétszám 62 százaléka. Hét fő hátrányos helyzetű és 16 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű.

A kiskorú gyermekek szüleit is sikerült szép számmal bevonni a programunkba. A 16 fős szülői csoport, mint célszemély, állandó résztvevője a szervezett foglalkozásainknak, de rajtuk kívül alkalmanként, főleg nagyobb rendezvényeken több felnőtt is elkíséri gyermekét, unokáját. A nagyobb megmozdulásokon a létszám nem egyszer meghaladta a negyven főt is.

A következő táblázat hónapokra lebontva mutatja, hogy hány fiatal látogatta a házat az elmúlt évben, mennyien vettek részt a foglalkozásokon:

Hónap:Hány résztvevő volt a házbanProgramokon résztvevőkNapi átlaglétszám
Január2139210
Február2027910
Március66174
Április34342
Május40402
Június103226
Július2195012
Augusztus135657
Szeptember154658
Október149648
November137477
December179609
 • Tárgyi, dologi feltételek:

A Szolgáltatóház helyiségei:

 1. Előszoba/Fogadó tér:
 2. Kettő foglalkoztató, külön a kicsiknek és a nagyobb gyerekeknek
 3. Konyha ebédlővel. Jól felszerelt, új konyhabútorral, és a szükséges háztartási gépekkel.
 4. Folyosó, közlekedő
 5. Iroda a munkatársak részére
 6. WC helyiség a célcsoport számára
 7. Mosdó: zuhanyzási lehetőség, mosógép használat, mosdókagyló, mozgáskorlátozott WC-vel.
 8. Kazánház
 9. Raktárhelyiség

A projekt megvalósításához szükséges eszköz, felszerelés, játék és berendezés a rendelkezésünkre áll, használatuk megkönnyítik a foglalkozások megtartását, a célcsoport fogadását a Szolgáltatóházban. Eszközparkunkat, játékállományunkat folyamatosan bővítjük, minden évben vásárolunk az igényeknek megfelelően.

 • Személyi feltételek

A projektet Rinyakovácsi Község Polgármestere fogja össze, aki látva az itt lakók helyzetét, szükségleteit és igényeit, megragadta a felhívás nyújtotta lehetőséget és megkereste a megvalósításhoz jelenleg rendelkezésre álló legalkalmasabb csapatot.

A „Jó kis hely”szolgáltatásokban minimálisan három fő foglalkoztatása szükséges.

Szakmai vezető, pedagógus végzettségekkel: Jakab József

Munkatárs felsőfokú kisgyerekkori végzettséggel: Valu-Tamás Hajnalka

Helyi munkatárs: Bartáné Hegedüs Erzsébet Szilvia

Segítőink még:

Projektmenedzser: Varga Irén, októbertől Horváth Tamás

Pénzügyi vezető: György Zoltánné

Terveink 2021-re:

Nagyon nehéz tervezni egy olyan év után, mint az előző, nehéz előre bármit is célul tűzni, feladatul kijelölni. Jelenleg is járványhelyzet áll fenn mindenütt a világban és ugyanúgy Magyarországon. Ki tudja mikor lesz nyitás, mikor lehet kimozdulásokat, programokat szervezni nagyobb létszámú csoportnak. Ezért 2021-re csak nagyon feltételesen, időbehatárolás nélkül lehet bármit is meghatározni.

Tervezett nagyobb rendezvényeink:

 • Farsang
 • Március 15-ről megemlékezés
 • Húsvét megünneplése
 • Anyák napja
 • Gyermeknap szervezése
 • Nyári Napközis Tábor
 • Falunap
 • Október 23-ról megemlékezés
 • Adventi készülődés
 • Mikulás
 • Karácsonyi ünnepség

Tervezünk továbbá:

 • Pályaorintációs előadást külső előadó felkérésével,
 • Vetélkedőket az iskoláskorú gyerekeknek,
 • Gyermeknevelési tanácsadást saját munkatársakkal,
 • Rockszínház előadásának megtekintését,
 • Cirkuszlátogatást,
 • Kerékpártúrát,
 • Maszkázást,
 • Sportversenyek kiterjesztését a felnőttekre,
 • Táncház, táncbemutató szervezését,
 • Jégcsarnokban korcsolyázást,
 • Erdei iskolát.

Egyéb terveink:

 • Több közös kirándulást a szülők bevonásával – Úticéljaink lehetnek: Balaton /fürdés, hajózás/, Bikali Puchner birtok, Bőszénfai szarvasfarm, Patcai Katica-tanya, „Zselici Csühögő” kisvasút – Almamellék, Badacsonyi kilátó, Zselici csillagpark,
 • Több gyalogtúra a környéken,
 • Több játék és kézműves foglalkozás,
 • Tavaszi nagytakarítás, udvarrendezés,
 • Májusfaállítás,
 • Virágosítás, kertészkedés,
 • Családlátogatások számának növelése, több beszélgetés a szülőkkel,
 • A ház díszítése, folyamatos szépítése,

Szakmai terveink:

 • Rendszeres és folyamatos szakmai tervezés és beszámolás
 • Az együttműködő partnereinkkel rendszeresebb kapcsolat, több partneri találkozó
 • Kibővített TEAM – megbeszéléseket tartani
 • Műhelymunka szervezése partnereinkkel
 • Tapasztalatcsere más Jó Kis Hely Szolgáltatóházakkal
 • A Honlap folyamatos kezelése, hírek, képek feltöltése
 • A családsegítői fogadóórák jobb kihasználása,
 • Az irányító hatóság és a MMSZ által szervezett Workshopokon való részvétel

Havi rendszeres foglalkozások:

 • Kézműves foglalkozás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Kirándulás, túra és sportfoglalkozás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Játékfoglalkozás – havi rendszerességgel
 • Fejlesztőfoglalkozás – hetente kétszer
 • Mozgásfejlesztés – hetente egy óra – gyógytornász tartja
 • Beszédfejlesztés – hetente kétszer, logopédus jár hozzánk
 • Színház- és mozilátogatás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Baba-mama klub – a kisgyereknek és szüleiknek havi, kéthavi rendszerességgel
 • Mondókázó – a kisgyereknek és szüleiknek havi, kéthavi rendszerességgel
 • Háztartási ismeretek foglalkozás – havonta
 • Szülői klub – negyedévente

GAZDÁLKODÁS:

A pályázat eddig eltelt időszakában jól gazdálkodtunk, a tervezett költségkeretet arányosan használtuk fel, ha kellett átcsoportosítást hajtottunk végre. Ezt eddig háromszor tettük meg, a gazdasági, adózási változások miatt volt erre lehetőség, valamint a menetközben észlelt tervezési anomáliákat is helyreállítottuk ezzel.

Próbáltunk olyan foglalkozásokra, tevékenységekre költeni, amelyek a klienseink nagyobb rétegét segítik, érdeklik, és szívesen vesznek részt rajta. Természetesen a pályázati kiírást, a szakmai tervünket is figyelembe kellett vennünk a gazdálkodás során.

Jelenlegi pénzügyi keretünk:

 1. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei – Nagyrendezvény: 200 000 Ft
 2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek – A foglalkozásokhoz kapcsolódó anyag és anyagjellegű eszközök, belépődíjak: 1 023 536 Ft
 3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei – A helybe hozandó szakemberek költsége: 708 512 Ft
 4. Célcsoport támogatásának költségei – Célcsoport útiköltsége: 523 640 Ft
 5. Célcsoport támogatásának költségei – Célcsoport étkezési költségei: 470 100 Ft
 6. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei – Utazás, munkábajárás költségei: 293 500 Ft

A fent vázolt keretből kell gazdálkodnunk a projektből még hátralevő bő egy évben, ami nem lesz különösebben nehéz, ugyanis minden költséghelyen van megfelelő pénzösszeg a tervezettek megvalósítására. Számlánkon levő, a működésünkre biztosított 3 200 ezer Ft bőségesnek mutatkozik arra, hogy a következő 14 hónapban megfelelő számú és minőségű programot, foglalkozást biztosíthassunk a hozzánk járó gyereknek és szüleiknek.

Összegzés:

Remélhetőleg a 2021. évre tervezettek is megfelelően segítik majd a klienseink épülését, személyiségének, ismeretinek fejlődését. Próbáltunk olyan programokat, rendezvényeket tervezni, amelyek eddig is sikert arattak tagjaink körében.

A fent felsorolt tervek megvalósítását a munkatársakkal együtt szívügyünknek tekintjük, melyet a falu vezetése és a külső partnereink segítségével próbálunk meg maximálisan teljesíteni. Továbbra is várjuk a célcsoportunk tagjait a meghirdetett foglalkozásokra, rendezvényekre, és remélhetőleg hasonló intenzitással és lelkesedéssel vesznek részt azokon, mint az elmúlt esztendőben.

További eredményeket szeretnénk elérni a célcsoport hiányosságainak terén, melyek: a szabadidő hasznos eltöltése, a társas kapcsolatok kialakítása és azok megfelelő ápolása. Ezen kívül az iskolások tanulási motivációját kellene valamilyen módon javítani, el szeretnénk érni, hogy az ismeretszerzési igényük jobban felszínre kerüljön.

Rinyakovácsi, 2021. 01. 15.

Balogh Géza

polgármester