Kapcsolat, elérhetőség

7527 Rinyakovácsi, Petőfi u. 1

„Jó kis hely” munkatársak:

Valu-Tamás Hajnalka

Bartáné Hegedüs Erzsébet

Tel.:+ 36702077418

E-mail: rinyakovacsijokishely@gmail.com

Bővebben

NYITVATARTÁS 2022 márciustól

Bővebben

Éves terv

Éves Szakmai Terv

„Jó kis hely” Szolgáltatóház

Rinyakovácsi

2021

Helyzetelemzés:

Projektünk, az EFOP-1.4.3-16-2017-00052 2018. február 26-óta működik. Ez idő alatt sok programot, rendezvényt szerveztünk és valósítottunk meg, valamint számtalan foglalkozást biztosítottunk a falu gyerekeinek és szüleiknek.

Az elmúlt évben sajnos a pandémia miatt akadályokba ütköztünk, a mi működésünket is nagyon megnehezítette a járványhelyzet több hulláma. Többször be kellett zárnunk, korlátozásokat, járványügyi szabályokat kellett követnünk, néha csak online kapcsolattartás kialakításával tudtunk kontaktusba kerülni a kliensekkel.

A fentiektől függetlenül 2021 kezdetére már számos eredményt mondhatunk magunkénak, a hozzánk csatlakozóknak sok mindenben tudunk segíteni, alakítani tudtuk személyiségüket, szokásaikat.

Jelentős változást hoztunk a falu életében, többek között:

 • Mindenki megtalálta a neki megfelelő programot, tevékenységet, amiben aktívan részt vehet.
 • A gyerekeknek nem az utcán töltik a szabadidejüket. Bejönnek hozzánk, mindenki talál magának barátot, akivel beszélhet, játszhat, valamint hasznos programokon vehet részt. Régen nyári szünetben is az utcát járták és jobb elfoglaltság hiányában többször rongáltak.
 • A szülők egymáshoz való viszonya megváltozott. A foglalkozásra járó szülők, elsősorban édesanyák, már rendszeresen beszélgetnek egymással.
 • A gyerekeknek van hova menniük, nem kell az utcán eltölteni gyermekkoruk nagy részét. A szülők is biztonságban tudják a gyermeküket.
 • A felnőtteknek is szükségük van a közös programokra, mert számukra ez jelenti az egyetlen kikapcsolódási lehetőséget, társas kapcsolataik alakítását.
 • A Jó Kis Hely legfontosabb feladata a közösségépítés, az integráció elősegítése, a Szolgáltatóház mostanra beépült a falu életébe
 • Jól működő kapcsolatot alakítottunk ki az Önkormányzattal, közös rendezvényekkel színesítettük a község életét.

Főbb eredményeink az eltelt időszakban:

 • A projektben résztvevők száma magas
 • A gyerekek viselkedése, magatartása jelentősen javult
 • Szívesen jönnek a házba, örömmel vesznek részt a foglalkozásokon
 • A szülők sikeres bevonása a programokba, rendezvényekbe
 • Másfél év leforgása alatt több szabályt sikerült elsajátítaniuk, melyek betartása már nem igényel tőlük különösebb odafigyelést, mert természetessé vált számukra
 • Az ünnepi alkalmakra rendszeresen műsorral készülünk
 • Tagjaink szokásrendszerét pozitív irányba változott, szabálytudatuk nőtt, fegyelmezettebben viselkednek
 • Sikeresen befolyásoltuk a résztvevők látásmódját, magatartását, értékrendjét

A program egyik legfontosabb eleme a humán tényező. Mi magunk, ott dolgozó munkatársak és a programban részt vevő személyek tesszük a „Jó kis helyeket” különbözővé, azáltal, hogy az ember egyedi, emellett tudja alakítani környezetét, a környezetében részt vevő emberek látásmódját, magatartását, értékrendjét. Ez nekünk eddig sikerült egy bizonyos szintig, remélhetőleg a még visszalévő egy évben ezt még tudjuk majd magasabb szintre emelni.

 1. Együttműködő partnereink 2020-ban:
 • Biztos Kezdet Gyerekház Csököly
 • Csökölyi Óvoda
 • Csökölyi Általános Iskola
 • Szennai Fekete László Általános Iskola Kaposfői Tagintézménye
 • Hunyadi János Általános Iskola, Kaposmérő
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 • Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
 • Csököly Község Önkormányzata, mint a Csökölyi Védőnői hálózat működtetője
 • Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Kadarkút
 • Művelődési Ház Kadarkút
 • Megvalósult programok, foglalkozások

Nagyobb rendezvényeink:

 • 2020.01.16 – Bábszínház
 • 2020.01.30 – Műhelymunka a környék Jó Kis Hely Szolgáltatóházainak Rinyakovácsiban
 • 2020.02.26 – Farsang
 • 2020.02.25 – Maszkázás
 • 2020.03.09 – Jó Kis Hely Workshop Kaposváron
 • 2020.03.14 – Március 15. megünneplése, koszorúzás.
 • 2020.06.16. – Szülői klub – újranyitás megbeszélése
 • 2020.07.13-17. – Napközis tábor Kaposváron
 • 2020.07.20. – Kreatív műhely Ecseny
 • 2020.07.25. – Kirándulás Desedára
 • 2020.08.08. – Kirándulás Balatonboglárra
 • 2020.08.22-26 – Erdei tábor
 • 2020.10.07. – Online Workshop
 • 2020.12.22. – Karácsonyi ajándékozás

Rendszeres foglalkozásaink:

 • Kézműves foglalkozás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Kirándulás, túra és sportfoglalkozás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Játékfoglalkozás – havi rendszerességgel
 • Fejlesztőfoglalkozás – hetente kétszer
 • Mozgásfejlesztés – hetente egy óra – gyógytornász tartja
 • Beszédfejlesztés – hetente kétszer, logopédus jár hozzánk
 • Színházlátogatás – Bábszínház bérletet vásároltunk
 • Baba-mama klub – a kisgyereknek és szüleiknek havi, kéthavi rendszerességgel
 • Mondókázó – a kisgyereknek és szüleiknek havi, kéthavi rendszerességgel
 • Háztartási ismeretek foglalkozás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Szülői klub – negyedévente
 • Adatok

A 2020-as év végén tagjaink száma 61, ebből

 • 0-3 éves:                     6 fő
 • óvodás:                       10 fő
 • általános iskolás         19 fő
 • középiskolás:              4 fő
 • nem jár iskolába:        6 fő
 • szülők száma:             16 fő

Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben 28 fő részesül, ez a gyereklétszám 62 százaléka. Hét fő hátrányos helyzetű és 16 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű.

A kiskorú gyermekek szüleit is sikerült szép számmal bevonni a programunkba. A 16 fős szülői csoport, mint célszemély, állandó résztvevője a szervezett foglalkozásainknak, de rajtuk kívül alkalmanként, főleg nagyobb rendezvényeken több felnőtt is elkíséri gyermekét, unokáját. A nagyobb megmozdulásokon a létszám nem egyszer meghaladta a negyven főt is.

A következő táblázat hónapokra lebontva mutatja, hogy hány fiatal látogatta a házat az elmúlt évben, mennyien vettek részt a foglalkozásokon:

Hónap:Hány résztvevő volt a házbanProgramokon résztvevőkNapi átlaglétszám
Január2139210
Február2027910
Március66174
Április34342
Május40402
Június103226
Július2195012
Augusztus135657
Szeptember154658
Október149648
November137477
December179609
 • Tárgyi, dologi feltételek:

A Szolgáltatóház helyiségei:

 1. Előszoba/Fogadó tér:
 2. Kettő foglalkoztató, külön a kicsiknek és a nagyobb gyerekeknek
 3. Konyha ebédlővel. Jól felszerelt, új konyhabútorral, és a szükséges háztartási gépekkel.
 4. Folyosó, közlekedő
 5. Iroda a munkatársak részére
 6. WC helyiség a célcsoport számára
 7. Mosdó: zuhanyzási lehetőség, mosógép használat, mosdókagyló, mozgáskorlátozott WC-vel.
 8. Kazánház
 9. Raktárhelyiség

A projekt megvalósításához szükséges eszköz, felszerelés, játék és berendezés a rendelkezésünkre áll, használatuk megkönnyítik a foglalkozások megtartását, a célcsoport fogadását a Szolgáltatóházban. Eszközparkunkat, játékállományunkat folyamatosan bővítjük, minden évben vásárolunk az igényeknek megfelelően.

 • Személyi feltételek

A projektet Rinyakovácsi Község Polgármestere fogja össze, aki látva az itt lakók helyzetét, szükségleteit és igényeit, megragadta a felhívás nyújtotta lehetőséget és megkereste a megvalósításhoz jelenleg rendelkezésre álló legalkalmasabb csapatot.

A „Jó kis hely”szolgáltatásokban minimálisan három fő foglalkoztatása szükséges.

Szakmai vezető, pedagógus végzettségekkel: Jakab József

Munkatárs felsőfokú kisgyerekkori végzettséggel: Valu-Tamás Hajnalka

Helyi munkatárs: Bartáné Hegedüs Erzsébet Szilvia

Segítőink még:

Projektmenedzser: Varga Irén, októbertől Horváth Tamás

Pénzügyi vezető: György Zoltánné

Terveink 2021-re:

Nagyon nehéz tervezni egy olyan év után, mint az előző, nehéz előre bármit is célul tűzni, feladatul kijelölni. Jelenleg is járványhelyzet áll fenn mindenütt a világban és ugyanúgy Magyarországon. Ki tudja mikor lesz nyitás, mikor lehet kimozdulásokat, programokat szervezni nagyobb létszámú csoportnak. Ezért 2021-re csak nagyon feltételesen, időbehatárolás nélkül lehet bármit is meghatározni.

Tervezett nagyobb rendezvényeink:

 • Farsang
 • Március 15-ről megemlékezés
 • Húsvét megünneplése
 • Anyák napja
 • Gyermeknap szervezése
 • Nyári Napközis Tábor
 • Falunap
 • Október 23-ról megemlékezés
 • Adventi készülődés
 • Mikulás
 • Karácsonyi ünnepség

Tervezünk továbbá:

 • Pályaorintációs előadást külső előadó felkérésével,
 • Vetélkedőket az iskoláskorú gyerekeknek,
 • Gyermeknevelési tanácsadást saját munkatársakkal,
 • Rockszínház előadásának megtekintését,
 • Cirkuszlátogatást,
 • Kerékpártúrát,
 • Maszkázást,
 • Sportversenyek kiterjesztését a felnőttekre,
 • Táncház, táncbemutató szervezését,
 • Jégcsarnokban korcsolyázást,
 • Erdei iskolát.

Egyéb terveink:

 • Több közös kirándulást a szülők bevonásával – Úticéljaink lehetnek: Balaton /fürdés, hajózás/, Bikali Puchner birtok, Bőszénfai szarvasfarm, Patcai Katica-tanya, „Zselici Csühögő” kisvasút – Almamellék, Badacsonyi kilátó, Zselici csillagpark,
 • Több gyalogtúra a környéken,
 • Több játék és kézműves foglalkozás,
 • Tavaszi nagytakarítás, udvarrendezés,
 • Májusfaállítás,
 • Virágosítás, kertészkedés,
 • Családlátogatások számának növelése, több beszélgetés a szülőkkel,
 • A ház díszítése, folyamatos szépítése,

Szakmai terveink:

 • Rendszeres és folyamatos szakmai tervezés és beszámolás
 • Az együttműködő partnereinkkel rendszeresebb kapcsolat, több partneri találkozó
 • Kibővített TEAM – megbeszéléseket tartani
 • Műhelymunka szervezése partnereinkkel
 • Tapasztalatcsere más Jó Kis Hely Szolgáltatóházakkal
 • A Honlap folyamatos kezelése, hírek, képek feltöltése
 • A családsegítői fogadóórák jobb kihasználása,
 • Az irányító hatóság és a MMSZ által szervezett Workshopokon való részvétel

Havi rendszeres foglalkozások:

 • Kézműves foglalkozás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Kirándulás, túra és sportfoglalkozás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Játékfoglalkozás – havi rendszerességgel
 • Fejlesztőfoglalkozás – hetente kétszer
 • Mozgásfejlesztés – hetente egy óra – gyógytornász tartja
 • Beszédfejlesztés – hetente kétszer, logopédus jár hozzánk
 • Színház- és mozilátogatás – havi, kéthavi rendszerességgel
 • Baba-mama klub – a kisgyereknek és szüleiknek havi, kéthavi rendszerességgel
 • Mondókázó – a kisgyereknek és szüleiknek havi, kéthavi rendszerességgel
 • Háztartási ismeretek foglalkozás – havonta
 • Szülői klub – negyedévente

GAZDÁLKODÁS:

A pályázat eddig eltelt időszakában jól gazdálkodtunk, a tervezett költségkeretet arányosan használtuk fel, ha kellett átcsoportosítást hajtottunk végre. Ezt eddig háromszor tettük meg, a gazdasági, adózási változások miatt volt erre lehetőség, valamint a menetközben észlelt tervezési anomáliákat is helyreállítottuk ezzel.

Próbáltunk olyan foglalkozásokra, tevékenységekre költeni, amelyek a klienseink nagyobb rétegét segítik, érdeklik, és szívesen vesznek részt rajta. Természetesen a pályázati kiírást, a szakmai tervünket is figyelembe kellett vennünk a gazdálkodás során.

Jelenlegi pénzügyi keretünk:

 1. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei – Nagyrendezvény: 200 000 Ft
 2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek – A foglalkozásokhoz kapcsolódó anyag és anyagjellegű eszközök, belépődíjak: 1 023 536 Ft
 3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei – A helybe hozandó szakemberek költsége: 708 512 Ft
 4. Célcsoport támogatásának költségei – Célcsoport útiköltsége: 523 640 Ft
 5. Célcsoport támogatásának költségei – Célcsoport étkezési költségei: 470 100 Ft
 6. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei – Utazás, munkábajárás költségei: 293 500 Ft

A fent vázolt keretből kell gazdálkodnunk a projektből még hátralevő bő egy évben, ami nem lesz különösebben nehéz, ugyanis minden költséghelyen van megfelelő pénzösszeg a tervezettek megvalósítására. Számlánkon levő, a működésünkre biztosított 3 200 ezer Ft bőségesnek mutatkozik arra, hogy a következő 14 hónapban megfelelő számú és minőségű programot, foglalkozást biztosíthassunk a hozzánk járó gyereknek és szüleiknek.

Összegzés:

Remélhetőleg a 2021. évre tervezettek is megfelelően segítik majd a klienseink épülését, személyiségének, ismeretinek fejlődését. Próbáltunk olyan programokat, rendezvényeket tervezni, amelyek eddig is sikert arattak tagjaink körében.

A fent felsorolt tervek megvalósítását a munkatársakkal együtt szívügyünknek tekintjük, melyet a falu vezetése és a külső partnereink segítségével próbálunk meg maximálisan teljesíteni. Továbbra is várjuk a célcsoportunk tagjait a meghirdetett foglalkozásokra, rendezvényekre, és remélhetőleg hasonló intenzitással és lelkesedéssel vesznek részt azokon, mint az elmúlt esztendőben.

További eredményeket szeretnénk elérni a célcsoport hiányosságainak terén, melyek: a szabadidő hasznos eltöltése, a társas kapcsolatok kialakítása és azok megfelelő ápolása. Ezen kívül az iskolások tanulási motivációját kellene valamilyen módon javítani, el szeretnénk érni, hogy az ismeretszerzési igényük jobban felszínre kerüljön.

Rinyakovácsi, 2021. 01. 15.

Balogh Géza

polgármester

Bővebben

Post ID: 2916

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

A fokozódó járványhelyzetre való tekintettel mi is szigorításokat vezetünk be a holnapi naptól kezdve. Rövidebb ideig leszünk nyitva, hétköznap csak délután tudunk fogadni benneteket.

Nyitvatartás: Kedden 10.00-18.00 – Szerdától-péntekig 14.30-18.00SZOMBAT: 09-12.00 – HÉTFŐ szünnap

A korlátozásoknak megfelelően mi is csak 10 főt tudunk fogadni egyszerre, tehát egyidőben tízen tartózkodhatnak a Szolgáltatóházban, gyerekek és felnőttek összesen!A foglalkozások közül a mozgásfejlesztést, a beszédfejlesztést és a tanulást /korrepetálás/ tartjuk fenn. A gyógytornára újabban kevesen jönnek, vagy senki sem, mint ma. Ezért kérem, az érdekelteket, hogy járjanak a foglalkozásra, ellenkező esetben le fogjuk mondani. A tanulás ezentúl szerdán /16.30/ és szombaton /11.00/ lesz. A beszédfejlesztés marad az eddigi időpontokban.Még egy fontos információ, amit már többször elmondtunk: Beteg gyermek nem jöhet a házba, ugyanúgy, ahogy iskolába, óvodába sem. Az sem mozdulhat ki otthonról, akinek karanténban kell lennie, mert a közelében fertőzött személyt találtak. Kérjük ezt szigorúan betartani!

Bővebben

Közlemény

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

A kialakult járványhelyzet idejére, a kapcsolattartás megkönnyítésére létrehoztuk a Jó Kis Hely Rinyakovácsi Facebook csoportot, valamint egy e-mail elérhetőséget is készítettünk: rinyakovacsijokishely@gmail.com

Mivel erre az időszakra a személyes találkozást kerülni kell, így fontosak az online lehetőségek és a telefonon történő kapcsolattartás.

Telefonszámaink:

Valu-Tamás Hajnalka: 70/5087060

Bartáné Hegedüs Erzsébet: 70/6841361

Jakab József: 70/5000058

A felsorolt elérhetőségek bármelyikén fel lehet venni velünk a kapcsolatot. Ha segítséget igényelnek, igényeltek, mindenképpen várjuk a jelzést, legyen az tanulással kapcsolatos, vagy más fontosnak ítélt kérdés, probléma. Szeretnénk segíteni a kapcsolatot az iskolákkal, de más partnerrel is, pl. családsegítő, védőnő. A tanulással kapcsolatos problémákat jelezzük az iskola felé, ha egyéb segítség kell, pl. nyomtatás, akkor az is megoldható, ebben a Polgármester úr is felajánlotta a segítségét.

Hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt ügyeletet tartunk a Szolgáltatóházban, ahol megfelelő óvintézkedések betartásával személyesen is sor kerülhet problémakezelésre.

Várjuk a jelzéseket, mindenkinek kitartást kívánok a járványhelyzet idejére!

Jakab József szakmai vezető

Bővebben

Az első negyedév programjai – 2020

01.13. Pszichológiai tanácsadás Harangozó Csaba
01.16. Bábszínház következő bérletes előadása Valu-Tamás Hajnalka
01.20-30. Megbeszélés a családsegítővel Jakab József
01.20-30. Farsangi készülődés kézműves foglalkozással A Szolgáltatóház dolgozói
01.30. Műhelymunka a környék Jó Kis Hely dolgozóinak A Szolgáltatóház dolgozói
02.03. Pszichológiai tanácsadás Harangozó Csaba
02.10-20. TEAM-megbeszélés a ház dolgozóinak A Szolgáltatóház dolgozói
02.10-20. Farsangi készülődés: fánksütés A Szolgáltatóház dolgozói
02. 10-20. Egyeztető megbeszélés a kadarkúti Művelődési Ház vezetőjével Jakab József
02.22. Farsangi rendezvény, jelmezverseny A Szolgáltatóház dolgozói
02.20-29 Családlátogatások, beszélgetés a szülőkkel Jakab József
02.25. Maszkázás A Szolgáltatóház dolgozói
02.29. Mozilátogatás A Szolgáltatóház dolgozói
03.01-10. Szülői klub A Szolgáltatóház dolgozói
03.10-20. Vetélkedő az iskolásoknak csapatokban Jakab József
03.14. Március 15. megünneplése, koszorúzás A Szolgáltatóház dolgozói
03.20-31. Kibővített TEAM-megbeszélés a partnerekkel A Szolgáltatóház dolgozói
03.20-31. Műhelymunka a környék Jó Kis Hely szakmai vezetőivel, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal A Szolgáltatóház dolgozói
03.21. Kirándulás a Desedára, a Fekete István Látogatóközpont megtekintése A Szolgáltatóház dolgozói
03.20-31. Prevenciós program a fiataloknak, felnőtteknek Volner Zsuzsanna
03.20-31. Kertészkedés: virágmagok vetése, virágpalánták ültetése, fűszernövény-sarok kialakítása Valu-Tamás Hajnalka Bartáné Hegedűs Erzsébet
Bővebben

4. negyedév programjai

10.05. Kirándulás Patcára, a Katica tanya látogatása A Szolgáltatóház dolgozói
10.07. Pszichológusi tanácsadás Pszichológus
10 .18. Készülődés az Október 23-i ünnepre A Szolgáltatóház dolgozói
10.19. Mozilátogatás A Szolgáltatóház dolgozói
11.04. Pszichológusi tanácsadás Pszichológus
11.29. Szülői klub: Adventi
készülődés
A Szolgáltatóház dolgozói
11.30. Mozilátogatás A Szolgáltatóház dolgozói
11.04. Pszichológusi tanácsadás Pszichológus
12.06. Mikulásnap A Szolgáltatóház dolgozói
12.07. Mézeskalács-sütés Valu-Tamás Hajnalka
Bartáné Hegedüs Erzsébet
12.09-21. Készülés Karácsonyra A Szolgáltatóház dolgozói
12.14. Karácsonyi díszek készítése Valu-Tamás Hajnalka
Bartáné Hegedüs Erzsébet
12.21. Karácsonyi ünnepség
megtartása
Polgármester A Szolgáltatóház dolgozói
12.23-31. Szünidei programok
iskolásoknak, óvodásoknak
A Szolgáltatóház dolgozói
Bővebben

3. negyedév programjai

07.08-19. Nyári napközis tábor szervezése iskolásoknak A Szolgáltatóház dolgozói –meghívott előadók
07.27. Mozilátogatás A Szolgáltatóház dolgozói
07.29. Szülői klub A Szolgáltatóház dolgozói
08.17. Falunap – Az új Ház átadása A Szolgáltatóház dolgozói
08.23. Kirándulás szervezése a Reziben levő dinóparkba A Szolgáltatóház dolgozói
08.27. Háztartásvezetési foglalkozás indítása szülőknek Valu-Tamás Hajnalka
Bartáné Hegedüs Erzsébet
08.31. Filmklub Jakab József
09.07. Gyalogtúra a környék erdeiben A Szolgáltatóház dolgozói
09.14. Sportnap szervezése A Szolgáltatóház dolgozói
09.21. Filmklub Jakab József
09.28. Mozilátogatás A Szolgáltatóház dolgozói

Bővebben

2. negyedév programjai

Bővebben

Farsangi meghívó

Farsang

Bővebben
Megszakítás