Magyar Falu Program nyertes pályázatok

 1. Magyar Falu Program keretében Faluházak felújítása MFP-FHF/2020 azonosító számú „Polgármesteri hivatal felújítása Rinyakovácsiban” című projekt. A vissza nem térítendő támogatás összege: 13 490 646 Ft, azaz tizenhárommillió-négyszázkilencvenezer-hatszáznegyvenhat forint.
 2. Magyar Falu Program keretében, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021. azonosító számú „Kispusztai utca felújítása Rinyakovácsiban”című projekt. A vissza nem térítendő támogatás összege: 28 846 981 Ft, azaz huszonnyolcmillió-nyolcszáznegyvenhatezer-kilencszáznyolcvanegy forint.
Bővebben

Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére

Projektazonosító EFOP-3.9.2-16-2017-00043.
Megvalósítás időszaka: 2018.02.01. – 2020.01.31.
Projekt összköltség: 247 911 567 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %

A programban érintett lakosság: 4198 fő

A projekt 5 önkormányzat és egy szociális szövetkezet konzorciumi együttműködésével valósul meg.

A konzorcium tagjai:

 •     Kadarkút Város Önkormányzata – konzorciumvezető
 •     Csököly Község Önkormányzata
 •     Rinyakovácsi Község  Önkormányzata
 •     Szilvásszentmárton Község Önkormányzata
 •     Zselickislak Községi Önkormányzat
 •     SZOLTIVA Tanácsadó Szociális Szövetkezet

Célok:

 •     a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára képzési,  továbbképzési lehetőségek biztosítása
 •     a közszolgáltatások minőségi javítása
 •     a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése
 •     tudásszerzés lehetősége helyben a szakemberek és a lakosság számára
 •     a településméretből adódó társadalmi hátrányok csökkentése
 •     hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése

Eszközök:

 •     szakemberek számára: képzések, szakmai napok, esetmegbeszélések, workshopok
 •     lakosság számára: szabadidős gyerektér kialakítása a hétvégi és szünidei tematikus programok hasznos eltöltésére, klubfoglalkozások (pénzügyi ismeretek, öko klub) , táborok, nyelvi képzések, sport-, egészség – és családi rendezvények, tehetséggondozási program, ösztöndíj lehetősége

Célértékek:

 •     Támogatott programokban részt vevő tanulók: 600 fő
 •     Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak): 400 fő
 •     Továbbképzési programokban résztvevő, humán közszolgáltatásokban dolgozók:  120 fő
 •     A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal elvégző humán közszolgáltatásban dolgozók: 100 fő
 •     A program elhagyásának időpontjában képesítést szerzők: 500 fő.
Bővebben

Együtt a Zselicben a humán szolgáltatások fejlesztéséért

Projektazonosító: EFOP-1.5.3-16-2017-00081

A megvalósítás időszaka: 2018.03.01. – 2020.02.29.

Projekt összköltség: 249 442 300 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Érintett lakosság: 4198 fő

A támogatás forrása az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetés.

A projekt 5 önkormányzat és egy szociális szövetkezet konzorciumi együttműködésével valósul meg.

A konzorcium tagjai:

 •     Kadarkút Város Önkormányzata – konzorciumvezető
 •     Csököly Község Önkormányzata
 •     Rinyakovácsi Község Önkormányzata
 •     Szilvásszentmárton Község Önkormányzata
 •     Zselickislak Község Önkormányzata
 •     SZOLTIVA Tanácsadó Szociális Szövetkezet

Az EFOP-1.5.3-16 projekt átfogó célja a térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása.

A konzorciumi együttműködés keretében vállaljuk, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulunk:

 • a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatásokban,
 • a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával,
 • a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához,
 • a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerő-piaci helyzetük erősítéséhez,
 • az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez.

A program elsősorban a hátrányos helyzetű lakosság problémáinak megoldását, felzárkóztatását, életminőségének javítását célozza meg. Kiemelt figyelmet kap a következő két évben az egészségmegóvás, a prevenciós programok szervezése, a fiatalok közösséggé kovácsolása és a lakosság munkaerő-piaci alkalmasságának megteremtése. Mindezt hozzáértő, képzett mentorok bevonásával kívánjuk elérni.

A program azokat a lakosokat szólítja meg, akik leginkább rászorulnak az ismeretszerzésre és a segítő kézre. Törekvésünk, hogy hátrányos helyzetű aktív lakosság alkalmassá váljon a munkaerő-piacon való megjelenésre. A fiatalokat a helyben maradásra és tervezésre ösztönözzük, az idősekben megerősítjük, hogy hasznos tagjai a közösségnek.
Rendezvények sora követi majd egymást a következő két évben, a kisközösségek szerveződését szolgálják a klubok: az álláskeresőknek, a hagyományőrzőknek, az életmódváltóknak, a fiataloknak, és támogatjuk a lakosság sportolási igényeit. Ez utóbbi témában a fiatalok körében népszerű, évtizedes múlttal rendelkező szkander csoport is új lehetőségekre számíthat.

Az „Együtt a Zselicben a humán szolgáltatások fejlesztéséért” című, EFOP- 1.5.3-16-2017-00081 azonosító számú projekt az Európai Unió és a magyar költségvetés 249 442 300 Ft-os támogatásával valósul meg.

Bővebben
Megszakítás