Választási szervek

Helyi Választási Iroda
7526 Csököly, Petőfi utca 100.
Elérhetőségek: 06-82/721-425, e-mail: jegyzo@csokoly.hu

HVI vezető: Gyura Tiborné

HVI Vezető határozatai: 

Helyi Választási Bizottság
7527 Rinyakovácsi, Béke tér 4. 

Elérhetőségek: 06-82/721-425, e-mail: titkarsag@csokoly.hu

Tagok:
Hunyadiné Hegedüs Renáta elnök
Mátés József elnökhelyettes
Ander Erzsébet tag   
Fenyvesiné Kardos Ivett Kinga tag 
Gelencsér János Árpádné tag            

Póttagok:
Győrfiné Paizs Georgina
Hunyadi Kamilla                

Megszakítás